26nov

Wijkplaats voor togadragers

Er moet een plek komen waar advocaten en andere togadragers die ernstig zijn bedreigd op adem kunnen komen. Dit stelt de SP voor in een motie die in samenspraak met de Nederlandse orde van advocaten is opgesteld. Ook bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, journalisten en leraren zouden van deze wijkplaats gebruik kunnen maken. Samen met andere beroepsgroepen wordt dit initiatief onder leiding van de NOvA momenteel verder uitgewerkt.

VeiligheidEr is behoefte aan een veilige plek waar togadragers na indringende bedreigingen tot rust kunnen komen om in een vertrouwenwekkende omgeving de draad op kunnen pakken,” aldus Michiel van Nispen (SP) in de motie. “Ook andere personen die vanuit hun werk een bijdrage leveren aan de rechtsstaat en bescherming van de grondrechten, moeten gebruik kunnen maken van deze wijkplaats.” Van Nispen wil dat hiervoor een gedeelte van het budget wordt aangewend dat is uitgetrokken voor weerbaarheid van onder andere togadragers.

Volgens algemeen secretaris Raffi van den Berg, initiatiefnemer van de wijkplaats, moet het gaan om een rustige, afgelegen plek in Nederland waar men op adem kan komen. “We denken dan aan een locatie waar bedreigde personen, eventueel samen met hun gezin, enige tijd kunnen verblijven en mentaal kunnen herstellen van de impact van heftig ervaren bedreiging. Advocaten en andere 'hoeders van de rechtsstaat' wijken niet voor geweld maar de gevoelens van onveiligheid zijn vaak groot en de mogelijkheden om de negatieve ervaringen te delen beperkt. Het gaat om een tijdelijke wijkplaats waar ruimte is voor gesprekken en weerbaarheidstrainingen, werkplekken en gezonde afleiding zodat het reguliere werk weer kan worden opgepakt.” Volgens Van den Berg kunnen andere beroepsgroepen die met bedreiging te maken krijgen - zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, journalisten en leraren - contact opnemen met de NOvA over de wijkplaats.

Noodnummer
Advocaten die zich acuut bedreigd voelen, kunnen bellen met het noodnummer dat na de moord op Derk Wiersum is ingesteld.

Zie ook:

2020