21okt

Wijzigingen rechtsgebieden per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het rechtsgebiedenregister. De belangrijkste verandering is de toevoeging van twee nieuwe hoofdrechtsgebieden: bestuursrecht en slachtofferrecht.

Andere wijzigingen zijn er in de volgorde van hoofd- en subrechtsgebied en de benaming en onderverdeling. Zie voor meer informatie de wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019. De nieuwe lijst van rechtsgebieden per 1 januari 2020 staat op regelgeving.advocatenorde.nl.

Oud Nieuw
 

Bestuursrecht
- Bestuursprocesrecht
- Handhavingsrecht
- Subsidierecht
- Europees recht

Slachtofferrecht
- Strafrecht
- Letselschaderecht
- Mensenhandel

Wijziging in volgorde:
Bouwrecht was hoofdrechtsgebied
Vastgoedrecht was subrechtsgebied 

Vastgoedrecht
- Bouwrecht
- Erfdienstbaarheden
- Erfpacht
- Burenrecht

Wijziging in benaming en onderverdeling:
Mededingingsrecht was hoofdrechtsgebied
Economisch ordeningsrecht
- Mededingingsrecht
- Energierecht
- Telecommunicatierecht
Toevoeging subrechtsgebied Verbintenissenrecht
- Agentuur en distributie

 
RechtsgebiedenregisterAanpassen registratie
De wijzigingen kunnen consequenties voor u hebben als u zich al op de betreffende rechtsgebieden heeft geregistreerd. In MijnOrde is vanaf medio december 2019 de historie beschikbaar van uw registratie, zodat u indien nodig kunt aantonen welke registraties u in 2019 heeft gedaan. De advocaten die direct worden geraakt door de wijzigingen ontvangen een e-mail van de NOvA met daarin de gevolgen en suggesties voor een aangepaste registratie.

Nieuwe modellen beschikbaar
Er zijn nieuwe modellen beschikbaar voor het publiceren van de registratie van de rechtsgebieden. Naast het bestaande model voor de individuele advocaat is er nu ook een model voor een kantoorpublicatie, waarin alle advocaten van dat kantoor staan vermeld. Daarnaast is er een nieuw model voor de advocaat in dienstbetrekking. De modellen (bijlage 8 van de Roda) zijn ook in het Engels beschikbaar en per direct te gebruiken.

Overzicht voor kantoorverantwoordelijke
De kantoorverantwoordelijke kan vanaf 1 november 2019 in MijnOrde een overzicht downloaden van alle rechtsgebieden waarop de advocaten van het kantoor zich hebben ingeschreven. Dit overzicht kan gebruikt worden als input voor het model voor kantoorpublicatie.

2019