3nov

Wijzigingen rechtsgebieden per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het rechtsgebiedenregister. De belangrijkste verandering is de toevoeging van twee nieuwe hoofdrechtsgebieden: Privacyrecht en Informatierecht.

Door de toevoeging van Informatierecht als hoofdrechtsgebied, met sub-rechtsgebieden Mediarecht en IT-recht komt het hoofdrechtsgebied ICT-recht te vervallen. Bij Strafrecht en Asiel- en vluchtelingenrecht worden sub-rechtsgebieden toegevoegd. Zie voor meer informatie de Wijzigingsregeling lijst rechtsgebieden 2020.

Wijziging Nieuwe situatie

ICT-recht
- Privacyrecht

Privacyrecht wordt nieuw hoofdrechtsgebied 

Privacyrecht

ICT-recht als hoofdrechtsgebied vervalt

Informatierecht wordt nieuw hoofdrechtsgebied

Informatierecht
a. Mediarecht
b. IT-recht
Toevoeging sub-rechtsgebied
Penitentiair recht

Strafrecht
a. Jeugdstrafrecht
b. Militair strafrecht
c. Financieel-economisch strafrecht
d. Milieustrafrecht
e. Fiscaal strafrecht
f. Internationaal strafrecht
g. TBS
h. Uit- en overleveringszaken
i. Vreemdelingen(straf)recht
j. Penitentiair recht

Toevoeging sub-rechtsgebied
Mensenhandel

Asiel- en vluchtelingenrecht
a. Mensenhandel

 

Aanpassen registratie
Heeft u zich nu geregistreerd op ICT-recht of Privacyrecht? Dan vervalt deze registratie automatisch per 1 januari a.s. U zult zich daarna opnieuw moeten registreren. U krijgt daarvoor een e-mailbericht van de NOvA, met daarin een beschrijving van de gevolgen en suggesties voor een aangepaste registratie. In Mijn Orde blijft de historie beschikbaar van uw registraties, zodat u indien nodig kunt aantonen welke registraties u in 2020 heeft gedaan.

2020