Commissie cassatie

De commissie cassatie is als volgt samengesteld:

  • De heer mr. C.E. Drion, voorzitter
  • De heer prof. mr. drs. M. Haentjens
  • De heer prof. dr. mr. R.M. Hermans
  • De heer mr. F.E. Vermeulen
  • Mevrouw mr. D.A. Schreuder