Over de NOvA

Organisatie

algemene raad

algemene raad

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

Samenstelling algemene raad
Binnenkort komt de algemene raad met een geactualiseerde portefeuilleverdeling.

 Johan Rijlaarsdam

Johan Rijlaarsdam, werkzaamheden als algemeen deken per 13 januari 2020 neergelegd.
"Een goede rechtspleging is essentieel voor de samenleving. Daar hoort een goed functionerende en onafhankelijke advocatuur bij. We moeten af van het idee dat de rechtsstaat er is voor juristen. Die is er voor ons allemaal."

Portefeuilles:

 • Voorzitter CvT
 • Voorzitter CvA
 • Internationale vertegenwoordiging, anders dan CCBE
 • Communicatie
 • Diversiteit
 • Kwaliteitsbevordering
 • Bestuur SLA (Stichting Leerstoel Advocatuur)
Frans Knuppe uitsnede

Frans Knüppe, waarnemend deken; neemt per 13 januari 2020 de taken van Johan Rijlaarsdam waar.
“Ik wil binnen de CCBE de NOvA goed zichtbaar maken, en vice versa. Mijn idee is dat je altijd veel kunt leren van andere landen en van de oplossingen die zij vonden. Het verruimt je blik, leert je ‘out of the box’ denken. Het is sowieso goed om sommige zaken in een groter, internationaal verband te bezien.”

Portefeuilles:

 • CCBE
 • Advocaat in dienstbetrekking
 • Resultaatgerelateerde beloning
 • Verzekeringen
 • Geschillencommissie advocatuur
 • Financiën
 • Digitale agenda advocatuur
 • Hoorzittingen AR
 • Kwaliteitsbevordering
Bernard de Leest

Bernard de Leest
“Om te komen tot een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is het 5 voor 12. Voor de rechtzoekende, maar ook voor de advocaat. Steeds meer kleine kantoren kunnen het niet langer bolwerken. Ook neemt het aantal advocaat-stagiairs in de sociale advocatuur af. Het is aan de nieuwe regering om de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand te stoppen en fors te investeren in de hele rechtsketen.”

Portefeuilles:

 • Gefinancierde rechtsbijstand
 • Griffierechten
 • Asiel- en vreemdelingenadvocatuur
 • Beroepsopleiding
 • Project BA 2020 (nieuwe Beroepsopleiding)
 • Hoorzittingen AR
 • Kwaliteitsbevordering
AR Theda Boersema

Theda Boersema
"Ik wil werken aan een beter beeld van de advocatuur. Het stoort me dat er zoveel aannames zijn over advocaten, terwijl de meeste juist ontzettend hun best doen om te voorkomen dat mensen bij de rechter terechtkomen. Tegelijk wil ik de afstand tussen de NOvA en de achterban verkleinen."

Portefeuilles:

 • Gefinancierde rechtsbijstand
 • Personen- en familierecht
 • Bijzonder curator en bewindvoerder
 • Slachtofferbeleid
 • Mediation
 • Lawcare
 • Wetgevingsadvisering
 • Hoorzittingen AR
 • Kwaliteitsbevordering
AR Susan Kaak

Susan Kaak
“Vernieuwing is essentieel voor de advocatuur. Ik hoop te bereiken dat alle advocaten digitaal gaan werken en papieren dossiers verdwijnen.”

Portefeuilles:

 • Digitalisering rechtspraak (KEI)
 • Advocatenpas
 • Diversiteit
 • Innovatieplatform
 • Digitale agenda advocatuur
 • Hoorzittingen AR
 • Kwaliteitsbevordering
 • Wetgevingsadvisering
 • Project BA2020
Petra van Kampen staand

Petra van Kampen

Portefeuilles:

 • Strafrecht incl. ZSM
 • Modernisering SV
 • Verschoningsrecht
 • Wetgevingsadvisering
 • Cassatie straf/civiel
 • Kwaliteitsbevordering
 • Nummerherkenning


Nevenfuncties AR-leden
Conform het bestuursreglement algemene raad publiceert de NOvA een overzicht met nevenfuncties van de algemene raad en de algemeen secretaris.

WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de NOvA.
- Download de WNT-verantwoording over 2017
- Download de WNT-verantwoording over 2018

Contact met AR-leden
Voor vragen en verzoeken aan leden van de algemene raad kunt u mailen naar communicatie@advocatenorde.nl.