5jan

Advocaten kunnen bezoekadres in Handelsregister KvK laten afschermen

Op 15 december 2022 is het aangepaste artikel 51 Handelsregisterbesluit in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk om een bezoekadres in het Handelsregister af te schermen bij een concrete bedreiging, of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. Het ‘zijn van advocaat’ is voldoende om voor afscherming in aanmerking te komen. De NOvA heeft hierover op 2 januari een convenant met de Kamer van Koophandel afgesloten.

Locatie

Advocaten(kantoren) kunnen eenvoudig een beroep op afscherming van het bezoekadres doen, omdat de NOvA als een van de eerste beroepsorganisaties een convenant heeft afgesloten met de KvK. Het ‘zijn van advocaat’, gebaseerd op de NOvA-database Zoekeenadvocaat.nl, is voldoende reden om te kwalificeren voor afscherming van het bezoekadres, zonder enige aanleiding of noodzaak tot onderbouwing. Dit wordt waarschijnlijke dreiging genoemd.

Voorwaarden
Wel geldt een aantal voorwaarden. Afscherming kan alleen als het bezoekadres (van een vof, cv, maatschap, vereniging of stichting) gelijk is aan het woonadres. Tevens dient een alternatief postadres (zoals een postbus) te worden geregistreerd. Afscherming is niet mogelijk voor (buitenlandse) kapitaalvennootschappen zoals bv’s en nv's. 

Concrete dreiging
Advocaten die concreet worden bedreigd kunnen altijd om afscherming van het bezoekadres vragen. Ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres, en onafhankelijk van de rechtsvorm.

Eenmanszaken
Voor eenmanszaken kan het bezoekadres zonder opgaaf van redenen worden afgeschermd, ook als het bezoekadres afwijkt van het woonadres.

Zodra een bezoekadres is afgeschermd, is dit niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Meer informatie
Kijk op www.kvk.nl/afscherming voor meer informatie over afscherming van het bezoekadres.

2023