• 23jan

   Nu is het nog uw auto…maar straks? NOvA start campagne weerbaarheid

   Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties, vaak leidend tot bedreiging of het anderszins onder druk zetten van advocaten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de advocaten in 2022 ten minste één vorm van agressie heeft meegemaakt. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) ondersteunt hen met verschillende initiatieven om weerbaarder te worden. Al die initiatieven worden de komende maanden via een speciale campagne van de NOvA onder de aandacht gebracht.

   2024 lees meer
  • 4dec

   NOvA-pilot Vertrouwensadvocaat van start

   Advocaten die in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, daarvoor vrezen of te maken hebben met andere gevallen waardoor ze hun onafhankelijkheid dreigen te verliezen, kunnen vanaf 4 december bellen met een Vertrouwensadvocaat. De NOvA start een pilot van een half jaar. Hiermee wil de NOvA advocaten die onder druk worden gezet, ondersteunen.

   2023 lees meer
  • 23nov

   Nieuwe aflevering NOvUM: weerbaarheid

   In de zevende editie van NOvUM spreekt Bas van Zelst met Jeroen Soeteman (bestuurder NOvA), Onno Pouw (weerbaarheidstrainer) en Marieke de Jong (advocaat) over weerbaarheid. Wat is weerbaarheid? Welke tips heeft Onno Pouw voor advocaten, wat heeft Marieke de Jong meegemaakt en wat doet de NOvA om advocaten weerbaar te laten zijn?

   2023 lees meer
  • 16nov

   NOvA: Tweede Kamer, gebruik voorhangprocedure voor wijziging Penitentiaire beginselenwet

   De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) stelt dat de voorgestelde wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ernstig ingrijpt op het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen cliënt en raadsman en daarom op onderdelen zou moeten worden ingetrokken. De praktische uitwerking van de voorgestelde wijziging, bijvoorbeeld over videoregistratie en de bewaartermijnen, gaat bovendien verder dan is te lezen in het wetsvoorstel.

   2023 lees meer
  • 23okt

   Kroongetuigenregeling grote impact op veiligheid van advocaten

   In opdracht van de Nederlandse orde van advocaten heeft de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de impact van (een uitbreiding van) de kroongetuigenregeling op de veiligheid en praktijkvoering van advocaten. Daarbij is gekeken naar de huidige situatie, een uitbreiding van de regeling en wat gedaan kan worden aan een eventuele negatieve impact daarvan.

   2023 lees meer