Vormen van cybercrime

Hoe groter de (financiële) belangen zijn die spelen, des te groter is ook de kans op een cyberaanval. Bij advocaten is de kans daarop relatief groot. Cybercriminelen kunnen bijvoorbeeld belangstelling hebben voor vertrouwelijke processtukken bij een rechtszaak met een grote vordering en voor beursgevoelige informatie van cliënten die u adviseert bij een fusie of overname.

De meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit waarmee u te maken kunt krijgen, zijn:

  • besmetting met ransomware (zoals cryptolockers), waarbij u ‘losgeld’ dient te betalen om opnieuw toegang te krijgen tot uw ‘gegijzelde’ systeem of informatie;
  • datadiefstal;
  • wachtwoorddiefstal (voor bemachtigen of doorverkopen van data);
  • manipulatie van financiële transacties;
  • afluisteren;
  • het toegankelijk maken van uw systeem voor vervolgaanvallen;
  • verstoring van technologie.