Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek

De 'Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek’ geeft advocaten praktische handvatten hoe zij dienen te handelen bij een bestuursrechtelijk onderzoek. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de toezichthouders als de advocaat.

Downloads
- Handleiding voor advocaten ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij bestuursrechtelijk onderzoek
- Stappenplan: wat te doen als toezichthouders voor de deur staan

 Stappenplan jpg