Handleiding Wwft

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. Het gebruik van deze handleiding is voor eigen risico.

Zie ook de gebruikershandleiding AML van AML for Lawyers (uitgevers: de Council of Bars and Law Societies of Europe en de European Lawyers Foundation).

Meer informatie
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te meldenMeer informatie over de Wwft

Kenniscentrum Wwft
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het kenniscentrum Wwft dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van advocaten: 070 – 416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.