Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. Hierin wordt ingegaan op welke advocaten de Wwft (niet) van toepassing is, wat Wwft-plichtige diensten zijn, hoe het cliëntenonderzoek eruit ziet, hoe de UBO-registratie verloopt en op welke wijze de melding van een ongebruikelijke transactie dient te worden gedaan. Gebruik van de handleiding is voor eigen risico.

Zie ook de gebruikershandleiding AML van AML for Lawyers (uitgevers: de Council of Bars and Law Societies of Europe en de European Lawyers Foundation).

Kenniscentrum Wwft
Voor vragen over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunt u contact opnemen met het kenniscentrum Wwft dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van advocaten: 070 – 416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.