6mei

Nu gemakkelijker toegang tot tuchtrechtuitspraken op zoekeenadvocaat.nl

Via de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ kan een rechtzoekende een advocaat zoeken die hem of haar kan helpen bij een juridisch geschil. Bij de getoonde informatie over de gevonden advocaat stond altijd al het kenmerk van een eventuele tuchtrechtelijke beslissing. Om het gebruikers gemakkelijker te maken, is het nu mogelijk om direct door te klikken naar de volledige uitspraak van het hof of de raad van discipline.

ZEA animatie screenshotOp zoekeenadvocaat.nl staat basale informatie over alle advocaten in Nederland: van contact- en adresgegevens tot geregistreerde rechtsgebieden, lidmaatschap van specialisatieverenigingen en of de advocaat zaken behandelt op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Is een advocaat op dat moment geschorst, staat dit ook duidelijk aangegeven. Advocaten die zijn geschrapt van het tableau, zijn niet meer vindbaar.

Tuchtrechtuitspraken
Sinds de lancering van de vernieuwde zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ in 2019 bevat de pagina van een advocaat – indien van toepassing – ook beknopte informatie (inclusief het kenmerk) over tuchtrechtelijke beslissingen van de raden en het hof van discipline (vanaf 2015) waar een maatregel van schorsing of schrapping is uitgesproken. Voor meer informatie is het nu ook mogelijk op de betreffende tuchtrechtelijke beslissing te klikken en direct de volledige uitspraak te lezen op tuchtrecht.overheid.nl. Dit biedt de rechtzoekende gemakkelijker toegang tot de tuchtrechtelijke informatie die, tezamen met de overige gegevens, kan helpen bij het vinden van een advocaat die het best aansluit bij zijn of haar wensen.

Meer informatie
• De NOvA publiceert op haar website periodiek alle onherroepelijke schorsingen en schrappingen sinds 2015.
• Kijk voor de (geanonimiseerde) uitspraken van het hof en de raden van discipline op het platform tuchtrecht-updates.nl van de NOvA. Hier kunt u zich ook abonneren op de tweewekelijkse nieuwsbrief.
• Bekijk de video over ‘Zoek een advocaat’.

2021