20jan

Geen enkele betrokkenheid NOvA bij mailing door 'Advokeuze'

Recent hebben advocaten een e-mail ontvangen van het platform Advokeuze. Hierin wordt een zoekmachine voor de advocatuur en aanverwante commerciële diensten aangeprezen, waarbij de NOvA als bron wordt opgevoerd. De NOvA distantieert zich hier nadrukkelijk van.

Zoekeenadvocaat logoKlaarblijkelijk heeft Advokeuze de data ontleend aan de NOvA-databank Zoekeenadvocaat.nl en pretendeert over een volledig en actueel bestand met advocaten te beschikken. Hiervan is nadrukkelijk geen sprake. Zo worden recent uitgeschreven advocaten nog steeds opgevoerd als advocaat. Alleen Zoekeenadvocaat.nl wordt dagelijks geactualiseerd aan de hand van in- en uitschrijvingen op het tableau en biedt derhalve de zekerheid aan rechtzoekenden dat alle getoonde profielen daadwerkelijk advocaat zijn.

Ondanks dat de NOvA met naam en toenaam wordt genoemd op de website van Advokeuze, heeft de NOvA geen enkele betrokkenheid bij dit platform, noch is toestemming gegeven voor het in bulk overnemen van gegevens van advocaten.

2022