4jun

Jaarverslag dekenberaad 2018: meer structuur in het toezicht

De dekens hebben in 2018 risicogestuurd toezicht op de advocatuur geïmplementeerd. Ook is de harmonisering van het toezicht en klachtbehandeling verder doorgevoerd. Dit jaar staat voor het eerst alle verantwoording over het toezicht in één gezamenlijk jaarverslag.

Dekenberaad jaarverslag 2018Risicogestuurd toezicht

Door informatie zoals kantoorgegevens, klachten en signalen over te bundelen en op te slaan in een gezamenlijk digitaal systeem (Amadeus), wordt het voor de dekens gemakkelijker om in beeld te krijgen welke advocaten of kantoren in de toekomst een probleem zouden kunnen krijgen. Het toezicht wordt steeds meer omvattend en steeds fijnmaziger. De digitale uitvraag van de kengetallen en de CCV wordt geanalyseerd door middel van een algoritme dat scant op risico’s. Uit die analyse kunnen rode vlaggen volgen, wat reden is voor de deken om nader onderzoek te doen. Ook signalen uit bijvoorbeeld het reguliere overleg tussen de dekens en de presidenten van de rechtbanken worden hierbij betrokken.

Harmonisering

Een ander belangrijk thema in 2018 was de verdere harmonisering van het toezicht. Elke advocaat in Nederland, of hij nu werkt in Groningen of Maastricht, moet zich aan dezelfde regels houden. Daarom werken de elf dekens op steeds meer gebieden met gestandaardiseerde vragenlijsten, bijvoorbeeld voor de Centrale Controle op de Verordening (CCV) en de kantoorbezoeken. Dit jaar is ook voor het eerst alle verantwoording over het toezicht op de advocatuur in één jaarverslag gebundeld.

Meer informatie
Download het Jaarverslag dekenberaad 2018 en de bijlagen:

2019