21sep

Reactie op eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur en beleidsreactie minister Dekker

Minister Dekker heeft vandaag het eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur en zijn beleidsreactie daarop naar de Tweede Kamer gestuurd. De NOvA kan zich goed vinden in de conclusies van het evaluatierapport en gaat graag het gesprek met de minister aan over de uitwerking van de aanbevelingen zoals verwoord in de beleidsreactie.

Toga met befDe NOvA ziet het toezichtstelsel van de advocatuur als een belangrijke waarborg en bescherming voor rechtzoekenden omdat daarmee de onafhankelijke positie van de advocaat gewaarborgd is; onafhankelijk van de staat gereguleerd en ook het toezicht op advocaten staat los van de staat.

Toezicht geprofessionaliseerd
Het evaluatierapport van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta, ingevoerd in 2015) laat zien dat de toezichtuitoefening zich in de afgelopen vijf jaar positief heeft ontwikkeld. Lokale dekens en de NOvA hebben bestendige stappen weten te zetten om het toezicht te professionaliseren en te intensiveren. Ook het college van toezicht speelt hierin een belangrijke rol.

Aanbevelingen
Het rapport bevat aanbevelingen om de uniformiteit, effectiviteit en transparantie van het toezicht verder door te ontwikkelen. In de beleidsreactie geeft de minister aan met welke aanbevelingen hij de komende maanden aan de slag gaat. Dat betreft onder andere aanscherpingen van de governance van het toezicht zoals het stevig positioneren van het dekenberaad als bestuursorgaan met toezichtbevoegdheden en benoeming van de lokale deken op voordracht van de lokale raden van de orde. Samen met de minister pakt de NOvA de uitwerking van deze verbeterpunten graag op.

Formaliseren dekenberaad
Deze aanbevelingen zijn in lijn met de voorstellen die de NOvA vorig jaar al deed in haar position paper Wpta en overeenkomstig de wens van het dekenberaad. Monique Brink en Jan Frederik Schnitzler (voorzitters van het dekenberaad): “Het dekenberaad is de fase van informeel overlegorgaan ontgroeid en is verheugd dat de minister overgaat tot het formaliseren van het dekenberaad als bestuursorgaan met toezichtbevoegdheden.”

Lees ook:
- Beleidsreactie van minister Dekker
- Eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur
- Wpta position paper NOvA (juli 2019)

2020