Zoeken

Zoekresultaten (10)

U heeft gezocht op: Modernisering Wetboek van Strafvordering

 • pagina

  Aanloop

  Medio 2014 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie het project Modernisering Wetboek van Strafvordering aan. De NOvA reageerde hierop op basis van een advies van de adviescommissie Strafrecht.

 • pagina

  Contourennota

  Met de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering bood de minister van Veiligheid en Justitie in 2015 een voorlopige schets van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Naast het kritische advies van de NOvA heeft ook de Raad van State hier ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoek naar kosten implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

  Hoewel het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering in concept gereed is, sturen de minister voor van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het nog niet voor advies naar de Raad van State. Daardoor schuift ook de ...

 • nieuwsbericht

  Garandeer toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee

  De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet v ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe podcast over modernisering Strafvordering

  NOvA-beleidsmedewerker strafrecht Esther van den Bosch en Bert Fibbe, portefeuillehouder strafrecht binnen de algemene raad, houden de voorstellen voor het nieuwe wetboek tegen het licht. > Beluister de podcast strafvordering> Beluister eerder ...

 • nieuwsbericht

  Cruciale knelpunten in wetsvoorstellen boek 1 en 2 Strafvordering

  Hoewel enkele (vlijm)scherpe randjes van de eerdere plannen af zijn en sommige voornemens zelfs de rechtsbescherming ten goede kunnen komen, blijft de NOvA in zijn consultatiereactie en aanbiedingsbrief onverminderd aandacht vragen voor een aantal cr ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal is strafvorderlijk onhoudbaar

  In het wetsvoorstel introduceert de minister van VWS de mogelijkheid om in een medische context verkregen lichaamsmateriaal te gebruiken voor strafvorderlijke doeleinden. Direct nadat dit bekend werd, ontstond daarover direct al brede maatschappelijk ...

 • nieuwsbericht

  Rapport Toekomst van de strafrechtpleging

  Het rapport constateert terecht dat “te veel strafbare feiten niet leiden tot het oppakken van een verdachte. Van te veel aangiften blijft onduidelijk wat ermee gebeurt. Te veel strafzaken duren langer dan nodig. De kwaliteit en de logistiek in ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie modernisering Strafvordering van start

  Boek 1 bevat algemene bepalingen, boek 2 heeft betrekking op het opsporingsonderzoek. Vanwege de omvang van deze adviesaanvraag bedraagt de consultatieperiode vijf maanden. De komende maanden buigt ook de adviescommissie Strafrecht van de NOvA zich o ...

 • blog

  Een evenwichtig strafproces?

  Momenteel legt de NOvA de laatste hand aan het advies over boeken 3 t/m 6 van het vernieuwde Wetboek van Strafvordering. Een niet geringe opgave gezien de extreem korte tijd die voor de consultatie is gegund. Eerder is al uitgebreid geadviseerd over ...