Beleid & Regelgeving

De afdeling Beleid & Regelgeving is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beleidsvoorstellen en wet- en regelgevingsadviezen ten behoeve van algemeen secretaris, de algemene raad en het college van afgevaardigden.

Naam Functie Aandachtsgebied
Susanne ten Berge
s.tenberge@advocatenorde.nl
Manager Beleid & Regelgeving  
Monique Brink
m.brink@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Wpta, sanctierecht
Esther van den Bosch
e.vandenbosch@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Strafrecht, strafvordering, verschoningsrecht
Tessa van der Deijl
t.vanderdeijl@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur  
Yvonne van Hecke
y.vanhecke@advocatenorde.nl
Beleidsmedewerker  
Roelien Huges 
r.huges@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Kwaliteit, nummerherkenning, DilemmApp, Lawcare
Eva Kesler
e.kesler@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Digitalisering rechtspraak, Tijdige Rechtspraak
Lucas Korsten
l.korsten@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Taskforce Bescherming tegen ondermijning
Jérôme van der Maes
j.vandermaes@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Kwaliteitsbevordering, Platform Diversiteit en Inclusie
Jasper Pruis
j.pruis@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Gefinancierde rechtsbijstand
Marleen de Vette
m.devette@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Gefinancierde rechtsbijstand
Michele Westdijk
m.westdijk@advocatenorde.nl
Beleidsadviseur Internationaal

Christel Wiskerke
c.wiskerke@advocatenorde.nl

Beleidsadviseur Gefinancierde rechtsbijstand