Bestuursrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht procedeert u landelijk verplicht digitaal in asiel- en bewaringszaken. In alle overige soorten bestuursrechtzaken procedeert u op papier.

Aangezien de Raad voor de rechtspraak heeft besloten tot een ‘reset’ van digitaal procederen, wordt het systeem voor asiel- en bewaringszaken niet verder ontwikkeld voor de rest van het bestuursrecht. In alle andere zaken procedeert u op papier volgens het procesreglement bestuursrecht.

Wegens de beperkte opening van de gerechtsgebouwen als gevolg van het coronavirus is het tijdelijk mogelijk om onder bepaalde voorwaarden stukken digitaal aan te leveren via ZIVVER. Zie hiervoor de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.

 

Hoe werkt digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken?
Zaken lopen via een beveiligd webportaal: Mijn Rechtspraak. Daar dient u stukken in, ontvangt u berichten van de rechter of de griffier en kiest u zittingsdata. Uiteindelijk ontvangt u een digitaal getekende uitspraak. Wanneer iemand een nieuw stuk aan een dossier toevoegt, of wanneer een zittingsdatum bekend wordt, krijgt u hiervan een e-mailnotificatie. U logt vervolgens in bij Mijn Rechtspraak om deze informatie te bekijken. Inloggen bij Mijn Rechtspraak doet u met de advocatenpas. Net zoals nu het geval is, kunt u medewerkers machtigen om namens u toegang te krijgen tot dossiers in Mijn Rechtspraak.

Wat hebt u nodig voor digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken?

  • De advocatenpas om in te loggen.
  • Een moderne internetbrowser en een goede internetverbinding om bestanden te kunnen uploaden.
  • Een scanvoorziening (300 dpi – 24 bit) om documenten te digitaliseren.

Werkinstructies en handleidingen

Digitaal procederen ter zitting
Mijn Rechtspraak is een communicatiekanaal en daarom niet geschikt om tijdens een zitting te raadplegen. Via Mijn Rechtspraak komt u bij de originele documenten, dus zonder uw aantekeningen. Daarnaast wordt u na enige tijd inactiviteit automatisch uitgelogd waardoor u de inlogprocedure opnieuw moet doorlopen. Zorg dat u de dossierstukken op uw laptop gedownload hebt zodat u ze altijd kunt raadplegen. U kunt ook het papieren dossier meenemen naar de zitting.

Een tablet is niet het meest geschikte apparaat om te gebruiken voor het raadplegen van stukken. Het scrollen door het dossier op een tablet ervaren veel advocaten als onhandig.
Een papieren stuk dat op de zitting wordt aangeleverd, zoals spreekaantekeningen, kan de rechter ter zitting vanaf papier behandelen. Daarna kan het stuk worden gescand en toegevoegd aan het digitale dossier. Het is aan de zittingsrechter om hierover te beslissen.