5jan

Beperkte groei balie, alleen in Amsterdam en Den Haag

Op 1 januari 2023 staan 18.218 advocaten op het tableau ingeschreven, een beperkte toename van 0,63% ten opzichte van vorig jaar (18.104). De geringe groei van de balie in 2022 komt vrijwel geheel voor rekening van het arrondissement Amsterdam. In negen van de elf arrondissementen is sprake van een lichte afname van het aantal advocaten.

In Amsterdam nam het aantal advocaten fors toe met 189, een plus van ruim 3%. Het enige andere arrondissement met een – beperkte – groei is Den Haag, waar per saldo zeven advocaten (+0,36%) bijkwamen.

Alle andere arrondissementen noteren een daling van het aantal advocaten. Relatief de grootste daler is Limburg (-2,25%), gevolgd door Zeeland-West-Brabant (-1,54%), Gelderland (-1,35%) en Overijssel (-1,20%).

Infographic groei van de balie 2022.2 

Groei balie 2012-2022
Het afgelopen decennium stijgt het aantal advocaten in Nederland jaarlijks licht, waarbij sinds 2014 de groei niet uitkomt boven de 1 procent. In 2022 nam de groei af van 0,78% naar 0,63%.

Infographic groei van de balie 2012-2022.2

 

2023