Zoeken

Zoekresultaten (6)

U heeft gezocht op: Tableau

 • nieuwsbericht

  Beperkte groei balie, alleen in Amsterdam en Den Haag

  In Amsterdam nam het aantal advocaten fors toe met 189, een plus van ruim 3%. Het enige andere arrondissement met een – beperkte – groei is Den Haag, waar per saldo zeven advocaten (+0,36%) bijkwamen. Alle andere arrondissementen noteren ...

 • nieuwsbericht

  Geen enkele betrokkenheid NOvA bij mailing door 'Advokeuze'

  Klaarblijkelijk heeft Advokeuze de data ontleend aan de NOvA-databank Zoekeenadvocaat.nl en pretendeert over een volledig en actueel bestand met advocaten te beschikken. Hiervan is nadrukkelijk geen sprake. Zo worden recent uitgeschreven advocaten no ...

 • nieuwsbericht

  Lichte groei van de balie

  Uitgesplitst naar regio zijn vergeleken met een jaar geleden verschillen zichtbaar. Zeven van de elf arrondissementen laten een (veelal minimale) stijging zien, drie een daling en in Zeeland-West-Brabant bleef het aantal advocaten gelijk. In absolute ...

 • nieuwsbericht

  Lichte krimp in meerderheid arrondissementen

  Na Noord-Nederland kennen Limburg en Midden-Nederland relatief gezien de grootste afname van het aantal advocaten. Over de hele linie is vooral bij kleinere kantoren (3 tot 4 advocaten) een lichte krimp waarneembaar. Net als voorgaande jaren kent Am ...

 • nieuwsbericht

  Aantal advocaten blijft licht stijgen

  De beperkte groei van het aantal advocaten zet daarmee door, maar zwakt ten opzichte van vorig jaar (0,63%) iets verder af. Tussen de lokale orden zijn aanzienlijke verschillen zichtbaar. Net als vorig jaar is het arrondissement Amsterdam de grootst ...

 • nieuwsbericht

  Aantal advocaten groeit licht

  Tussen de lokale orden zijn aanzienlijke verschillen zichtbaar. De grootste daler is het arrondissement Noord-Nederland (-4,37%), de grootste stijger is het arrondissement Amsterdam (+2,44%).