Zoeken

Zoekresultaten (9)

U heeft gezocht op: Tableau

 • pagina

  Inschrijven en wijzigingen tableau

  Beëdiging en inschrijvingDe Nederlandse orde van advocaten is niet betrokken bij beëdigingen van personen zonder bestaande beroepskwalificaties. Dit is een taak van de lokale orde. Een verzoek tot beëdiging tot advocaat moet daarom wor ...

 • pagina

  Tableau

  De NOvA verstrekt deze gegevens ter uitvoering van haar wettelijke taak aan onder andere de lokale orden van advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor de rechtspraak, de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur, de Hoge Raad, de Ui ...

 • nieuwsbericht

  Groei van de balie zet door

  In zeven van de elf arrondissementen groeide het aantal advocaten, in vier arrondissementen is sprake van een lichte afname. Net als voorgaande jaren groeide Amsterdam met 3,65% het hardst (+227), gevolgd door Den Haag (+45). Na een daling vorig jaa ...

 • nieuwsbericht

  Beperkte groei balie, alleen in Amsterdam en Den Haag

  In Amsterdam nam het aantal advocaten fors toe met 189, een plus van ruim 3%. Het enige andere arrondissement met een – beperkte – groei is Den Haag, waar per saldo zeven advocaten (+0,36%) bijkwamen. Alle andere arrondissementen noteren ...

 • nieuwsbericht

  Geen enkele betrokkenheid NOvA bij mailing door 'Advokeuze'

  Klaarblijkelijk heeft Advokeuze de data ontleend aan de NOvA-databank Zoekeenadvocaat.nl en pretendeert over een volledig en actueel bestand met advocaten te beschikken. Hiervan is nadrukkelijk geen sprake. Zo worden recent uitgeschreven advocaten no ...

 • nieuwsbericht

  Lichte groei van de balie

  Uitgesplitst naar regio zijn vergeleken met een jaar geleden verschillen zichtbaar. Zeven van de elf arrondissementen laten een (veelal minimale) stijging zien, drie een daling en in Zeeland-West-Brabant bleef het aantal advocaten gelijk. In absolute ...

 • nieuwsbericht

  Lichte krimp in meerderheid arrondissementen

  Na Noord-Nederland kennen Limburg en Midden-Nederland relatief gezien de grootste afname van het aantal advocaten. Over de hele linie is vooral bij kleinere kantoren (3 tot 4 advocaten) een lichte krimp waarneembaar. Net als voorgaande jaren kent Am ...

 • nieuwsbericht

  Aantal advocaten blijft licht stijgen

  De beperkte groei van het aantal advocaten zet daarmee door, maar zwakt ten opzichte van vorig jaar (0,63%) iets verder af. Tussen de lokale orden zijn aanzienlijke verschillen zichtbaar. Net als vorig jaar is het arrondissement Amsterdam de grootst ...

 • nieuwsbericht

  Aantal advocaten groeit licht

  Tussen de lokale orden zijn aanzienlijke verschillen zichtbaar. De grootste daler is het arrondissement Noord-Nederland (-4,37%), de grootste stijger is het arrondissement Amsterdam (+2,44%).