14dec

Advisering uitrol verplicht digitaal procederen in bestuurszaken opgeschort

De NOvA heeft haar advisering opgeschort ten aanzien van het landelijk verplicht stellen van digitaal procederen in bestuurszaken (asiel en bewaring) per 15 maart 2017.

Het systeem is in de ogen van de NOvA nog niet voldragen en kent, met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, nog een aantal tekortkomingen. Deze tekortkomingen moeten worden aangepakt voordat het verantwoord is te starten met verplicht digitaal procederen.

De NOvA heeft daarom aan de Raad voor de rechtspraak laten weten dat zij pas een advies wil geven na medio januari 2017. Dan vindt namelijk een evaluatie plaats van de door de NOvA gewenste verbeteringen aan het systeem. Pas hierna kan de NOvA bezien of het wenselijk is per 15 maart 2017 over te gaan tot de verplichte fase.

2016