30mrt

Proef met Digitaal Procesdossier van start

Op 29 maart zijn vier rechtbanken, en de daaraan gelieerde parketten en Politie-eenheden, gestart met de proef Digitaal Procesdossier (DPD). De pilot is een volgende stap in digitalisering van de strafrechtketen. Het gaat om het opmaken, elektronisch ondertekenen en binnen de strafrechtketen digitaal verstrekken van het politieprocesdossier.

Behandelt u als strafrechtadvocaat een ZSM-zaak bij de rechtbank Rotterdam (politie-eenheid Delfshaven en Centrum), rechtbank Gelderland (politie-eenheid Nijmegen Noord en Zuid), rechtbank Midden-Nederland (politie-eenheid Almere Buiten Hout) of rechtbank Noord-Nederland (politie-eenheid Zuidwest Drenthe)? Dan ziet u in Mijn Strafdossier het politiedossier op een andere manier dan u gewend bent.

Digitaal procederen Mijn Strafdossier iStock-172476913Hoe werkt het DPD?
Het Digitaal Procesdossier wordt ingezet bij voorkomende criminaliteitszaken (VVC) in de Zorgvuldig Snel Maatwerk (ZSM)-werkstroom. In de pilot DPD wordt in de opsporingsfase geen ingescand papier meer gebruikt, maar van begin af aan zoveel mogelijk digitale documenten die elektronisch zijn ondertekend. De Politie maakt het procesdossier digitaal op en levert het op de gebruikelijke wijze aan bij het OM en vervolgens aan de rechtspraak en advocatuur.

Hoe ziet het DPD eruit?
Het DPD is een samengesteld en doorgenummerd procesdossier in PDF-vorm. Het is daardoor achter elkaar te lezen, conform de wens van officieren van justitie, rechters en advocaten. Dit blijft dus onveranderd. De inhoudsopgave bestaat uit hyperlinks, die het mogelijk maken om eenvoudig naar een document binnen het dossier te navigeren. In geval er nog papieren stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd, zoals een verklaring met natte handtekening of een medische verklaring, dan wordt deze gescand en door de verbalisant gewaarmerkt aan het dossier toegevoegd.

Validatie DPD
Een elektronisch ondertekend proces-verbaal kan op twee manieren worden gevalideerd. Via een PDF-viewer kan direct de identiteit van de ondertekenaar worden bevestigd en gecontroleerd of het document na ondertekening niet is aangepast. Ook kan men via het validatieportaal van de Justitiële Informatiedienst (Justid) controleren of het getekende document ongewijzigd is.

Landelijke invoering
De komende drie maanden wordt het DPD eerst op kleine schaal getest en waar nodig verbeterd. Als pilot bij de vier rechtbanken succesvol verloopt, start de landelijke invoering van het DPD in het derde kwartaal van 2021.

Meer informatie
Naast de NOvA heeft de Rechtspraak ook de lokale raden van de orde Noord-Nederland, Rotterdam, Gelderland en Midden-Nederland geïnformeerd over de DPD-proef. Kijk voor nadere informatie in:

Aanbiedingsbrief DPD van OM en Rechtspraak
Startkaart DPD van de Nationale Politie: structuur en opbouw van het nieuwe politieprocesdossier
- Dossier Elektronische handtekening strafrecht
- Brochure Elektronisch ondertekenen in de strafrechtketen

2021