27jan

Nieuwe aflevering NOvUM: 'de inloopkamer'

In de zesde editie van NOvUM spreekt Bas van Zelst met Jan Bram de Groot (raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) en familierechtadvocaat Juliëtte Habets (Habets & Pfeifle Advocaten en Mediators) over de landelijke inloopkamer.

De hoeveelheid rechtszaken is momenteel dusdanig dat er lang niet altijd binnen een redelijke termijn een behandeling en beslissing is. De inloopkamer is onderdeel van het programma tijdige rechtspraak van de Rechtspraak om met speciale teams van rechters en juridisch medewerkers achterstanden bij de gerechten weg te werken en de doorlooptijden te verkorten. Rechter Jan Bram de Groot en advocaat Habets gaan hierover met elkaar in discussie. Vanuit het perspectief van de rechterlijke macht en de advocatuur zoomen zij onder meer in op het houden van digitale zittingen en het borgen van de kwaliteit in alimentatiezaken.

Meer informatie
Bekijk deze editie en eerdere afleveringen van NOvUM op advocatenorde.nl/novum.

2022