29mrt

Advocaten gezocht voor ontwikkeling portalen HR en RvS

Zowel de Hoge Raad als de Raad van State zoeken advocaten die inbreng willen leveren voor hun webportalen ‘Mijn Zaak’. Strafrechtadvocaten respectievelijk asieladvocaten kunnen zich via de NOvA hiervoor aanmelden.

Uitbreiding portaal Hoge Raad
Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken in cassatie digitaal geprocedeerd. De Hoge Raad gebruikt hiervoor het webportaal ‘Mijn Zaak Hoge Raad’. Dit portaal wordt in 2018 uitgebreid met bepaalde typen strafzaken, te weten reguliere strafzaken en ontnemingszaken. Voor de invoering worden bijeenkomsten met strafrechtadvocaten georganiseerd om feedback te krijgen op het portaal. Ook worden te zijner tijd instructiebijeenkomsten georganiseerd. Wilt u hieraan meewerken, stuur dan een e-mail naar digitaalprocederen@advocatenorde.nl.

Uitbreiding pilot Raad van State
Via het digitale portaal van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) ‘Mijn Zaak’ – dat sinds 12 juni 2017 in productie is – is het mogelijk in asiel- en bewaringszaken vrijwillig hoger beroep in te stellen. Er loopt een gecontroleerde pilot onder 11 advocaten. De pilot is positief geëvalueerd door advocaten en de RvS. Deze pilot wordt uitgebreid naar 40 advocaten. De NOvA en de RvS zijn op zoek naar advocaten die hieraan willen meewerken. Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar digitaalprocederen@advocatenorde.nl.

2018