3dec

Advocatuur in beweging met experiment: rechtsbijstandsverzekeraars mogen niet-verzekerden bijstaan

Het college van afgevaardigden heeft vandaag ingestemd met het voorstel van de NOvA voor een experiment dat het voor rechtsbijstandsverzekeraars onder voorwaarden mogelijk maakt om ook niet-verzekerden bij te staan. De belangrijke advocatuurlijke kernwaarde onafhankelijkheid blijft tijdens het experiment intact doordat het merendeel van de bestuurders van deelnemende rechtsbijstandsverzekeraars zelf advocaat moet zijn. Het experiment gaat in per 1 januari 2021.

Advocate - iStock-1156265030Het experiment duurt maximaal vijf jaar en is onderdeel van een breder onderzoek naar een mogelijk nieuw systeem van regelgeving rond toegestane bedrijfsstructuren voor advocaten. “De algemene raad denkt al langer over de vraag of de regelgeving aan modernisering toe is”, aldus Petra van Kampen van de algemene raad. “Met dit experiment willen we onderzoeken of nieuwe bedrijfsstructuren leiden tot meer keuze en een lagere drempel voor de rechtzoekende.”

Borging onafhankelijkheid advocaat
Van Kampen wijst erop dat de onafhankelijkheid van de advocaat voorop blijft staan. “Het belang van de cliënt, niet van de werkgever, is bepalend. De onafhankelijkheid van de advocaat is verankerd in de wet en centraal voor een goede rechtsbedeling. Een advocaat in dienst bij een werkgever waarvan de bestuurders geen advocaat zijn, kan wegens het ontbreken van normering, toezicht en tuchtrecht vanuit commerciële overwegingen onder druk worden gezet om zaken te doen die niet in het belang van de cliënt zijn, maar in het belang van die werkgever.”

Om de onafhankelijkheid te borgen kunnen rechtsbijstandsverzekeraars en zelfstandige schaderegelingskantoren alleen meedoen aan het experiment als de meerderheid van de bestuurders zelf advocaat is. Van Kampen: “Bestuurders die zelf advocaat zijn, zijn ook gebonden aan de kernwaarden van de advocatuur en vallen onder het toezicht door de deken.”

Wijziging Voda
Om het voor rechtsbijstandsverzekeraars en schaderegelingskantoren mogelijk te maken om ook niet-verzekerden bij te staan, moet de Verordening op de advocatuur (Voda) worden aangepast.

Breder onderzoek
Parallel aan het experiment wordt breder onderzoek gedaan en nagedacht over de mogelijkheden van een meer fundamentele systeemwijziging, waarbij het waarborgen van de behoorlijke praktijkuitoefening conform de kernwaarden van de advocaat op een ander niveau, namelijk op de persoon van de advocaat, in de regelgeving wordt ingebouwd.

Zie ook:
- Veelgestelde vragen over het experiment rechtsbijstandsverzekeraars
- Wijzigingsverordening experiment rechtsbijstandsverzekeraars
- Memorie van toelichting experiment rechtsbijstandsverzekeraars

2020