20jan

Algemene raad en dekenberaad vragen om snelle implementatie aanbevelingen Wpta

In een gezamenlijke reactie van de algemene raad en het dekenberaad op de eindrapportage evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur vragen zij om snelle implementatie van de aanbevelingen.

DilemmApp kompasDe algemene raad en het dekenberaad reageren in hun gezamenlijke brief op de aanbevelingen in het eindrapport. De NOvA stelde eerder zich goed te kunnen vinden in de conclusies van het evaluatierapport en de beleidsreactie daarop van de minister voor Rechtsbescherming. Deze aanbevelingen zijn in lijn met de voorstellen die de NOvA vorig jaar al deed in haar position paper Wpta en overeenkomstig de wens van het dekenberaad.

Zie ook:

2021