25okt

Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft kennisgenomen van het WODC-rapport ‘Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten’. Dit rapport is op 24 oktober jl. aan de demissionair minister voor Rechtsbescherming aangeboden. De NOvA betrekt het bij de analyse naar mogelijke alternatieve bedrijfsstructuren. De in het rapport gemaakte rechtsvergelijking is hierbij goed bruikbaar.

In het experiment rechtsbijstandsverzekeraars wordt toegestaan dat advocaten in dienst van deelnemende rechtsbijstandsverzekeraars ook optreden voor niet bij die rechtsbijstandsverzekeraars verzekerde rechtzoekenden. Met dit experiment, dat in januari 2021 is gestart en eindigt op 1 januari 2026, beoogt de NOvA meer kennis en ervaring op te doen over een mogelijke systeemwijziging van regelgeving over de praktijkstructuren. Tegelijkertijd moeten bestaande waarborgen voor een behoorlijke beroepsuitoefening conform de kernwaarden van de advocatuur behouden blijven.

Alternatieve praktijkstructurenOver de bevindingen met betrekking tot het WODC-rapport gaat de NOvA de komende maanden met het ministerie van Justitie en Veiligheid verder in overleg. Alternatieve bedrijfsstructuren die een bijdrage kunnen zijn voor structurele betaalbare dienstverlening worden in het overleg met het ministerie en in het onderzoek door de NOvA meegenomen.

Meer informatie
- WODC-rapport ‘Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten’ (24 oktober 2023)
- Advocatuur in beweging met experiment: rechtsbijstandsverzekeraars mogen niet-verzekerden bijstaan (NOvA, 3 december 2020)

2023