16jan

Basisplan Digitale Toegankelijkheid rechtspraak naar Bureau ICT Toetsing

Het basisplan Digitale Toegankelijkheid Civiel recht en Bestuursrecht van de rechtspraak is aangeboden aan het Bureau ICT Toetsing (BIT). Het BIT toetst de risico’s en kans van slagen bij grote IT-projecten van de overheid.

Laptop digitaal iStock-177522468Het basisplan vervangt het afgeblazen programma KEI (digitaal procederen) en richt zich voorlopig alleen op eenvoudige digitale toegankelijkheid voor rechtzoekenden en professionele procespartijen in civiel recht en bestuursrecht. Hoe snel de Raad voor de rechtspraak het basisplan kan uitrollen, is mede afhankelijk van de uitkomsten van de BIT-toets. Omdat een dergelijke toets tot zes maanden in beslag kan nemen, zal dit naar verwachting pas na de zomer van 2020 zijn.

In asiel- en bewaringszaken is digitaal procederen al wettelijk verplicht en blijft het huidige digitale systeem nog een behoorlijke tijd in de lucht, tot een soepele overgang naar het nieuwe systeem mogelijk is. Hiervoor is nog geen streefdatum bekend.

Zie ook:
- Rechtspraak kiest voor eenvoud (Advocatenblad)
- Uitstel BIT-toets digitale toegankelijkheid rechtspraak

2020