15dec

No deal-Brexit heeft gevolgen voor Britse advocaten in Nederland

Hoewel het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU) heeft verlaten, geldt tot en met eind dit jaar een overgangsperiode. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen is op dit moment nog ongewis. Bij een 'no deal' heeft dat vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor advocaten die in Nederland werken en hun beroepskwalificatie in het VK hebben behaald.

Brexit Onder ‘home title’ juridische diensten verlenen
Gedurende de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Hierna vervallen de rechten die voortvloeien uit de artikelen 16a tot en met 16k van de Advocatenwet, tenzij hierover alsnog afspraken worden gemaakt in het kader van de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU. Deze artikelen geven advocaten met een in de EU behaalde kwalificatie het recht om onder ‘home title’ juridische diensten te verlenen of zich in Nederland te vestigen.

Inschrijving en erkenning
Aanvragen om als advocaat ingeschreven te worden op grond van artikelen 2a en 2b Advocatenwet worden na het einde van de overgangsperiode niet meer in behandeling genomen. Datzelfde geldt voor aanvragen voor erkenning van beroepskwalificaties op grond van artikel 2 eerste lid onder c. Lopende verzoeken, ingediend voor het einde van de transitieperiode, worden wel behandeld. Het feit dat het VK niet langer lid is van de EU vormt geen grond voor afwijzing. Bestaande inschrijvingen en verleende erkenningen op basis van de artikelen 2, eerste lid onder c, 2a en 2b van de Advocatenwet, blijven geldig. Dit geldt eveneens voor besluiten van de algemene raad inzake verzoeken op basis van artikel 2 vierde lid ('Morgenbesser').

Meer informatie
Kijk voor gedetailleerde informatie in het overzicht met gevolgen van no deal-Brexit.

Raadpleeg ook de website van het VK UK lawyers practising in the EU after 1 January 2021 en de algemene Brexit-website van de Nederlandse overheid (NL / ENG).

Bent u als advocaat werkzaam in het Verenigd Koninkrijk? Kijk dan op de websites van de Britse overheid, de Law Society of England and Wales, de Bar Council of England and Wales, de Law Society of Scotland of de Law Society of Northern Ireland.

Situatie vanaf 2021
De NOvA volgt de ontwikkelingen rondom de Brexit en zal begin 2021, afhankelijk van een deal of no deal, een update verzorgen over wat dit betekent voor de advocatuur in Nederland.

2020