28aug

Dagvaarding wordt oproepingsbericht

Met ingang van 1 september a.s. kunnen er bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland op twee manieren civiele vorderingszaken worden gestart: volgens artikel 112 Rechtsvordering (Rv) en volgens artikel 113 Rv.

Als de eisende partij ervoor kiest om te procederen volgens artikel 112 Rv, dan stelt de advocaat een procesinleiding op via Mijn Rechtspraak. Daarmee wordt een oproepingsbericht gegenereerd. De eisende partij kan er ook voor kiezen om eerst de deurwaarder het oproepingsbericht te laten betekenen (artikel 113 Rv) en daarna de zaak digitaal in te dienen bij de rechtbank.

2017