12jul

Digitaal procederen nu officieel in aantocht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met verplicht digitaal procederen voor professionele procespartijen en een nieuw procesrecht (KEI).

Na de aanstaande publicatie in het Staatsblad gaat een ‘afkoelperiode’ van 6 maanden in. Begin 2017 start vervolgens de uitrol van de digitalisering en het nieuwe procesrecht.

Uiterlijk 2019 is digitaal procederen volgens het nieuwe procesrecht verplicht voor alle advocaten, bestuursorganen en andere professionele procespartijen. Voor de burger blijft de mogelijkheid bestaan om op papier met de rechtbank te communiceren.

De landelijke invoering van procederen via een webportaal in plaats van via post/fax zal gespreid verlopen. Invoering bij elke zaakstroom wordt voorafgegaan door een pilot van minimaal 5 maanden bij 1 of 2 gerechten. Op basis van de evaluatie van de pilot wordt besloten om landelijk in te voeren.

Voorafgaand aan de invoering worden door de Rechtspraak diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook komen er een digitale handleiding en instructievideos.

De voorlopige planning van de Rechtspraak, afhankelijk van de uitkomsten van de pilots, gaat uit van verplicht digitaal procederen per:

  • februari 2017: bestuursrecht (asiel en bewaring)
  • juli 2017: civiele vordering met verplichte procesvertegenwoordiging
  • december 2017: civiele vordering in hoger beroep
  • november 2018: civiele vordering zonder verplichte procesvertegenwoordiging
  • juli 2019: civiel verzoek
  • juli 2019: kort geding


Hoe de landelijke invoering van bestuursrecht algemeen en belastingen plaatsvindt, staat nog niet vast.

De NOvA is voorstander van digitale rechtspraak en het nieuwe procesrecht. Mits veilig en betrouwbaar uitgevoerd kan dit zorgen voor meer efficiëntie en meer transparantie in de Nederlandse rechtspraak. Desondanks heeft de NOvA nog wel zorgen over een aantal praktische aspecten van het digitaal procederen. Hierover blijft de NOvA in gesprek met de Rechtspraak en V&J.

Meer weten over wat KEI voor u betekent? Kijk in ons dossier Digitalisering van de rechtspraak (KEI)  en lees de veelgestelde vragen en antwoorden van de Rechtspraak.

2016