29nov

Een toezichthouder voor de deur! Wat nu?

Weten u, uw collega’s en de receptie van uw advocatenkantoor wat te doen als een toezichthouder op de stoep staat? U kunt u hierop voorbereiden met de handleiding bestuursrechtelijk onderzoek. En als het zover mocht komen, gebruik dan het stappenplan.

Bij bestuursrechtelijke toezichthouders valt te denken aan de Belastingdienst, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nederlandsche Bank.

Praktische handvatten
Een bestuursrechtelijk onderzoek bij een advocaat vergt een zorgvuldige belangenafweging. Ter controle van de naleving van wet- en regelgeving beschikt de toezichthouder over toezichts- en onderzoeksbevoegdheden, waardoor de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat in het gedrang kunnen komen. Wat moet en mag je als advocaat wel of juist niet doen? De handleiding bestuursrechtelijk onderzoek biedt hiervoor praktische handvatten.

Zie ook de handleiding voor advocaten bij strafrechtelijke doorzoeking als het (ook) gaat om een onderzoek door Justitie. De handleiding heeft geen betrekking op het toezicht door de deken.

Downloads
Handleiding bij bestuursrechtelijk onderzoek
Stappenplan als toezichthouders voor de deur staan
Handleiding bij strafrechtelijk onderzoek
Stappenplan als Justitie voor de deur staat

 

Stappenplan jpg

2018