4apr

Else Loes Pasma nieuwe bestuurder bij de NOvA

Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten op 4 april is Else Loes Pasma verkozen tot lid van de algemene raad. Zij start op 1 juli 2024 als bestuurder bij de NOvA.

Mr. drs. Else Loes Pasma is advocaat sinds 1993 en onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Sinds 2005 is zij partner bij Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Pasma heeft veel ervaring in het klacht- en tuchtrecht. Zij is sinds 2018 advocaat-lid geweest van het Hof van Discipline. Naast de advocatuur heeft Pasma altijd diverse bestuurs- en toezichthoudende functies vervuld, onder andere in de culturele sector en in de zorg.

NOvA_Benoeming ELP_W_300x300Else Loes Pasma: “Ik wil mij graag inzetten voor een goed functionerende rechtsstaat en voor de borging van de toegang tot het recht en de rechter. De advocatuur vervult daarin een essentiële rol. Vanuit de algemene raad hoop ik te kunnen bijdragen aan een duidelijke visie en positionering van de advocatuur.”

Met de toetreding van Else Loes Pasma kan de algemene raad rekenen op een ervaren en maatschappelijk betrokken bestuurder die zich met grote mate van kennis zal inzetten voor de advocatuur.

Samenstelling algemene raad
De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk van advocaten door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken.

Met de komst van Else Loes Pasma bestaat de algemene raad uit zes leden. Deze uitbreiding zorgt voor een versterking van de bestuurlijke slagkracht van de NOvA. In combinatie met de gezamenlijke invulling van het waarnemend dekenaat door bestuursleden Sanne van Oers en Jeroen Soeteman is de algemene raad hiermee optimaal toegerust op zijn bestuurstaken en -verantwoordelijkheden, die de afgelopen jaren steeds omvangrijker en complexer zijn geworden.

2024