10dec

Financiële bijdrage 2020 vastgesteld

Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2020 vastgesteld. Dit betekent dat de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 voor komend jaar € 973 bedraagt. Voor categorie 2 is dit € 319.

Euro's 2020 iStock-1184470847De stijging van de financiële bijdrage met bijna 12% (€ 104 resp. € 34 euro) is hoofdzakelijk het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA sinds 2018 (artikel 46a Advocatenwet). Het afgelopen jaar kon de toename van de financiële bijdrage tot 10% worden beperkt, doordat een deel van de toegenomen kosten van tuchtrechtspraak ten laste zijn gebracht van de bestemmingsreserve. Voor de jaren 2021/2022 wordt een lagere stijging verwacht.

Zelf aanpassen: inkomenscategorie
Staat u op 1 januari 2020 langer dan drie jaar op het tableau en was uw bruto inkomen in 2018 € 37.000 of minder, dan komt u in aanmerking voor de lage categorie 2. Is dit op u van toepassing? Geef dat dan aan in Mijn Orde. Dat kan nog tot 31 december 2019.

Uitschrijven van het tableau?
Bij een uitschrijving van het tableau na 1 januari 2020 blijft de financiële bijdrage voor het gehele jaar 2020 verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats. Ook een eventuele uitschrijving kunt u via Mijn Orde regelen.

Digitale factuur
Begin volgend jaar ontvangen alle advocaten die op 1 januari 2020 staan ingeschreven de digitale factuur voor de financiële bijdrage. Hiervoor maken wij gebruik van het zakelijke e-mailadres dat in Mijn Orde geregistreerd staat. Wij raden u aan uw e-mailadres te checken en indien nodig aan te passen via het tabblad ‘Wijzigingen doorgeven’.

2019