20aug

Geen vergunningplicht Wft voor advocaten

De zogeheten vergunningsplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor advocaten die bemiddelen bij consumentenkredieten (waaronder het treffen van een betalingsregeling) is van de baan.

De kwestie speelde sinds april 2017 nadat de AFM had aangekondigd dat advocatenkantoren ook onder de vergunningplicht zouden vallen, net als belastingadviseurs, accountants en gerechtsdeurwaarders. De AFM baseerde zich daarbij op de Leidraad Consumenten en Incassotrajecten.

De NOvA heeft vervolgens in een indringend gesprek met de AFM aangegeven dat de werkzaamheden van een advocaat niet vallen onder de reikwijdte van de Wft. Het gesprek heeft ertoe geleid dat de financiële toezichthouder voorlopig niet zou handhaven en zou uitzoeken of advocaten een rol hebben bij het adviseren over krediet. De NOvA heeft daarna overleg gehad met de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid en begin februari gereageerd op een consultatie van de wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft door het ministerie van financiën. In deze consultatie was opgenomen dat advocaten geen vergunning nodig hebben voor het verrichten van incassowerkzaamheden. Daarmee sluit het ministerie aan bij onder meer de regels van het Burgerlijk Wetboek, de Advocatenwet en de beroeps- en gedragsregels van de advocatuur. Dit houdt ook in dat de deken de toezichthouder is op advocaten en niet de AFM.

De Vrijstellingsregeling Wft is inmiddels conform de consultatie aangepast en wordt van kracht per 1 januari 2019.

2018