20mei

Geheimhoudingplicht niet goed te waarborgen met cryptotelefoons

Het gebruik van cryptotelefoons, waarbij in de regel niet zichtbaar is dat een advocaat aan de communicatie deelneemt, leidt ertoe dat de wettelijke geheimhoudingplicht niet (goed) is te waarborgen. De algemene raad adviseert advocaten daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van geheimhoudernummers.

Crypto TelefoonIn de communicatie met cliënten op afstand maken advocaten bij voorkeur gebruik van bij de NOvA opgegeven geheimhoudernummers. In die gevallen is het systeem van nummerherkenning van toepassing, dat dient ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt. Het systeem van nummerherkenning ziet zowel op telefonie als op sms-berichten.


Lees ook: Advocaten kunnen zich bij OM melden als geheimhouder in versleutelde chatdiensten

2021