23apr

Advocaten kunnen zich bij OM melden als geheimhouder in versleutelde chatdiensten

Het Openbaar Ministerie stelt advocaten in de gelegenheid kenbaar te maken dat zij als geheimhouder hebben gecommuniceerd via de versleutelde chatdiensten Sky ECC of EncroChat. Als blijkt dat een geheimhouder betrokken is bij communicatie in de onderschepte data, behandelt het OM deze in overeenstemming met de geldende regels over geheimhoudernummers.

Geheimhoudertelefoon iStock-155378635Het internationale onderzoek Argus heeft opsporingsdiensten toegang gegeven tot honderden miljoenen versleutelde berichten van gebruikers van Sky ECC. Eerder was dit al het geval bij het soortgelijke EncroChat. Omdat telefoonnummers voor deze versleutelde netwerken niet als geheimhoudernummers staan geregistreerd, kan het OM niet direct achterhalen of een cryptotelefoon in gebruik is geweest bij een verschoningsgerechtigde.

Daarom stelt het OM advocaten in de gelegenheid om, met inachtneming van hun wettelijke geheimhoudingsplicht, een eigen afweging te kunnen maken om zich kenbaar te maken als gebruiker van deze versleutelde chatdiensten. In dat geval kan het OM de reguliere protocollen volgen als blijkt dat een advocaat als geheimhouder is betrokken bij communicatie in de onderschepte data. Advocaten die hiervan gebruik willen maken kunnen een e-mail sturen naar geheimhouders@om.nl, onder vermelding van hun gebruikersgegevens en indien mogelijk de periode van gebruik.

Meer informatie
- Lees de volledige brief van het Landelijk Parket
- Meer over geheimhoudernummers (NOvA)

2021