10nov

Gerbrandydebat levert verbaal vuurwerk op

Een volle zaal met 200 belangstellenden, 1 vlammende lezing, 2 rechtsstatelijke thema’s, 8 bevlogen panelleden, 1 vakkundige presentator en een stortvloed aan meningen en argumenten. Het 8e Gerbrandydebat op 8 november in Den Haag leverde genoeg stof voor discussie op.

NRC-columnist Folkert Jensma gooide met zijn lezing meteen olie op het vuur. Hij riep advocaten op elkaar aan te spreken op wat rechtvaardig is. “De advocatuur kan niet van zichzelf zeggen dat ze ‘leidend is’ in de rechtsstaat, stilletjes belastingontduiking en ondermijning faciliteren en tegelijk de afkalving van de kleinere rechtshulp koud van zich af laten glijden.” 

Gerbrandy 2017 (1)Open voor kritiek
Jensma hield de advocatuur op prikkelende wijze een spiegel voor, maar ging gemakshalve voorbij aan de jarenlange inspanningen van de NOvA voor de gefinancierde rechtsbijstand. Op de vraag van debatleider Ferry Mingelen waarom de NOvA juist Folkert Jensma had uitgenodigd voor het inleidende pleidooi, was algemeen deken Bart van Tongeren helder. “De advocatuur staat open voor geluiden van buiten, ook al zijn die kritisch.”

De toon was in elk geval gezet voor de rest van de avond. Meer verbaal vuurwerk kwam van de sprekers uit de politiek, wetenschap en advocatuur tijdens de inhoudelijke debatten over twee actuele rechtsstatelijke thema’s.

Experimenteren met de rechtsstaat
In het debat over de ‘experimenteerbepaling’ stelde Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dat het uitproberen van nieuwe procedures de rechter dichterbij de samenleving kan brengen. Volgens Leonard Böhmer, advocaat en voormalig AR-lid van de NOvA, doet de Rechtspraak er beter aan om efficiënter en sneller te werken in plaats van te experimenteren met nieuwe vormen van geschilbeslechting. Andere invalshoeken kwamen van senator Bob Ruers en Diana de Wolff, bijzonder hoogleraar Advocatuur.

Trial by media
Gevoed door de #metoo-discussie kon de tweede discussie over verhouding tussen de media en de rechtspraak niet actueler zijn. Staat ‘trial by media’ een eerlijk proces in de weg, hield Ferry Mingelen het panel voor? Advocaat Liesbeth Zegveld, CDA-Kamerlid Chris van Dam, hoofdofficier Marianne Bloos en Telegraaf-journalist Saskia Belleman waren het in grote lijnen met elkaar eens dat rechters zich bij hun beslissingen niet laten leiden door wat in de media verschijnt.

Gerbrandy 2017 (2)Meer informatie
- Bekijk de integrale uitzending van het Gerbrandydebat 2017.
- Lees meer in het Advocatenblad, Mr. en Advocatie.

 

2017