Gerbrandydebat 2017

Over Experimenteerbepalingen en 'Trial by Media'

Het 8e Gerbrandydebat van de NOvA werd gehouden op woensdagavond 8 november in Sociëteit De Witte in Den Haag. Advocaten, politici, de Rechtspraak en journalisten gingen met elkaar de discussie aan over bovengenoemde onderwerpen.  

 

Het welkomstwoord werd gegeven door algemeen deken Bart van Tongeren. Het inleidend pleidooi werd verzorgd door Folkert Jensma (journalist) die voor het NRC regelmatig columns schrijft over recht en rechtspraak. 

Debat I - Experimenteren draagt bij aan een betere civiele rechtspleging
Panelleden: Leonard Böhmer (advocaat, voormalig AR-lid), Frits Bakker (voorzitter Raad voor de Rechtspraak), Diana de Wolff (advocaat en bijzonder hoogleraar Advocatuur - UvA) en Bob Ruers (Eerste Kamerlid SP, voormalig advocaat)

De Raad voor de Rechtspraak (Frits Bakker) heeft in een brief aan de informateur verzocht om wetgeving die de rechter de ruimte geeft om te experimenteren met eenvoudige procedures. Deze experimenten hebben als doel het eenvoudiger te maken partijen bij elkaar te brengen. Ook in het strafrecht pleit de Raad voor de Rechtspraak voor een experimenteerbepaling. Zo’n bepaling in het Wetboek van Strafvordering geeft ruimte voor nieuwe technieken en hulpmiddelen in strafzaken. Wat betekenen deze voorstellen voor de rol van de advocaat en voor de onafhankelijkheid van de rechter?

Debat II - ‘Trial by media’ staat een eerlijk proces in de weg

Panelleden: Liesbeth Zegveld (professor en advocaat), Chris van Dam (Tweede Kamerlid CDA), Saskia Belleman, (rechtbankverslaggever Telegraaf) en Marianne Bloos (hoofdofficier van het Functioneel Parket).

Bij dit debat werd stilgestaan bij de 24/7 mediacultuur waarbij een verdachte/cliënt via (social) media in een ‘trial by media’ terecht kan komen. De invloed van een veroordeling door media en de publieke opinie wordt door de ‘slachtoffers’ als vreselijk en onmenselijk ervaren. Wat gebeurt er met het onschuldbeginsel en de waarheidsvinding in een ‘trial by media’? Hoe zorg je voor een onpartijdig en eerlijk proces in een spraakmakende zaak? Kan je een verdachte/cliënt beschermen in een procedure tegen schadelijke beeldvorming door (nieuwe) media? Wat kan een advocaat doen, welke rol dient de rechter in te nemen en wat doet het OM?