19jan

Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving:

Verordening op de advocatuur (naar aanleiding van wijzigingsverordening derdengelden)

Regeling op de advocatuur (naar aanleiding van wijzigingsregeling derdengelden)

Besluit financiële bijdrage 2017

Beleidsregel onderwijs en toetsen BA

Examenreglement BA 2016 (wijzingen treden in werking op 1 maart 2017)

Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires

Model arbeidsovereenkomst

Informatie over salarisbepaling 2017 in faillissementen en surseances van betaling

De actuele wet- en regelgeving en de wijzigingsbesluiten vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

 

 

 

2017