1jan

Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van de NOvA.

Gewijzigd:

Verordening op de advocatuur naar aanleiding van VO-16 Verzamelverordening 2021 en VO-16 Verzamelverordening 2021 - Memorie van toelichting

Regeling op de advocatuur naar aanleiding van R-17 Verzamelregeling 2021 en R-17 Verzamelregeling 2021 - Memorie van toelichting

Beleidsregel subsidies NOvA naar aanleiding van Wijzigingsbesluit beleidsregel subsidies 2021

Besluit financiële bijdrage 2022

Besluit subsidieplafond 2022

Vervallen:

Verordening Covid-19

Wetboek iStock-690153060De actuele wet- en regelgeving en de wijzigingsbesluiten vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

2022