9jan

Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van de NOvA.

Gewijzigd:  

- Verordening op de advocatuur naar aanleiding van de Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD

- Regeling op de advocatuur naar aanleiding van de Wijzigingsregeling categorieën financiële bijdrage 2022 en de Wijzigingsregeling modelstatuten WBTR en de Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2022.

Per 1 januari treden in werking:

- Besluit financiële bijdrage 2023

- Besluit subsidieplafond 2023

De actuele wet- en regelgeving en de wijzigingsbesluiten vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

2023