17jul

Goed eindoordeel Beroepsopleiding Advocaten na visitatie door SBA

De stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) heeft de kwaliteit van de huidige Beroepsopleiding Advocaten als ‘goed’ beoordeeld. Volgens de SBA betekent dit dat ‘de opleiding systematisch en over de volle breedte boven de gangbare basiskwaliteit uitsteekt’. Dit was de laatste visitatie van de SBA bij de huidige Beroepsopleiding Advocaten. In maart 2021 gaat de vernieuwde opleiding van start.

Als onderdeel van de overeenkomst tussen de NOvA en de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten wordt elke twee jaar een visitatie uitgevoerd door de stichting beroepsopleiding advocaten. Het bestuur van de SBA bestaat uit advocaten (afgevaardigd door de NOvA) en uit hoogleraren en universitair hoofddocenten (afgevaardigd door de rechtenfaculteiten van alle Nederlandse universiteiten).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Check iStock-649229430Eindoordeel visitatie
In haar rapport schrijft de SBA dat de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten weer vooruitgang heeft geboekt. Zo is het vaardigheden- en ethiekonderwijs verder ontwikkeld, is de integratie van cognitie en ethiek binnen het vaardighedenonderwijs verbeterd en zijn de meeste vakken van een duidelijk postacademisch niveau. De opbouw van het docentencorps sluit goed aan op de beroepspraktijk. De toetsen sluiten aan bij de actualiteit en recente jurisprudentie.

Grotere rol patroons bij de opleiding
Wel constateert de SBA dat het nog steeds lastig blijkt patroons actief en blijvend bij de opleiding te betrekken. De SBA moedigt de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten en de NOvA aan om te blijven onderzoeken hoe de betrokkenheid van de patroons verder vorm kan krijgen. In de vernieuwde beroepsopleiding stelt de NOvA het volgen van een patroonscursus van zes uur verplicht.

Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten
In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten begint. De vernieuwde opleiding behoudt de goede elementen uit de huidige opleiding, maar krijgt andere accenten. Zo zoomt de vernieuwde opleiding nog meer dan de huidige in op vaardigheden en ethiek. Deelnemers aan de huidige beroepsopleiding blijven deze gewoon volgen. Er zullen dus enige tijd twee opleidingen naast elkaar bestaan.

2020