12jun

Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

Op 1 maart 2021 start de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten (BA). Samen met de uitvoeringsorganisatie (een samenwerking tussen CPO en Dialogue), de Law Firm School (LFS), De Brauw, het college van afgevaardigden, advocaten door het hele land en andere experts is er de laatste maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van de vernieuwde opleiding. Nu kan worden begonnen met de implementatie van de opleiding.

BA2021 - iStock-1226073719 (1) In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde opleiding begint. “De vernieuwde opleiding biedt een goede basis voor de startende advocaat. De opleiding is flexibel, praktijkgericht en stelt ethiek en vaardigheden centraal zonder tekort te doen aan de juridische inhoud”, aldus AR-lid Susan Kaak. “Ook is er oog voor veranderingen in de juridische dienstverlening, in de vorm van de nieuwe vaardigheden, zoals digitale vaardigheden en ondernemerschap”.

Duur en kosten
De opleiding bevat een centraal deel, waar advocaat-stagiairs opgeleid worden in groepen van stagiairs van alle soorten en maten kantoren (groot, klein, full service of niche, etc.) in ethiek en vaardigheden. Daarnaast is er een decentraal deel waarbij aan de stagiairs (kantoor)specifieke vaardigheden en juridische vakken wordt aangeboden.

De vernieuwde beroepsopleiding omvat 105 dagdelen (een dagdeel is drie klokuren). Het decentrale deel wordt door de uitvoeringsorganisatie aangeboden, maar ook door onderwijsaanbieders die de NOvA accrediteert, zoals de LFS en De Brauw, die het decentrale gedeelte voor hun eigen stagiairs verzorgen.

De vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten duurt twee jaar. De tijdsbesteding van de stagiairs is ongeveer dertig procent minder dan de huidige beroepsopleiding. 

Sociaal advocaten
Op voorstel van de NOvA werkt de Raad voor Rechtsbijstand aan een subsidieregeling die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de beroepsopleiding voor kantoren uit de toevoegingspraktijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ten behoeve van deze subsidieregeling een (eenmalig) budget van € 2 miljoen toegezegd, als onderdeel van het al eerder beschikbaar gestelde innovatiebudget van € 6 miljoen voor de sociale advocatuur. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de regeling in overleg met de NOvA en de VSAN op. Zodra de regeling gereed is, volgt nadere informatie.

De nieuwe Beroepsopleiding Advocaten voorziet in een gedeelte van de opleidingseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt (via de inschrijvingsvoorwaarden). Dit is met name van belang voor sociaal advocaten, die daardoor tot het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand kunnen toetreden. In de komende periode wordt dit nog verder uitgewerkt.

Basistest
Voor de start van de beroepsopleiding leggen de stagiairs een basistest af. Het is een juridisch-inhoudelijke test, die is gebaseerd op het convenant civiel effect. De test is gemaakt door advocaten, (universitair) docenten en andere deskundigen. De stagiair kan er niet voor zakken. Als uit de test blijkt dat kennis ontbreekt, is het de verantwoordelijkheid van de stagiair en diens patroon om tekorten in kennis weg te werken. De basistest is dit najaar beschikbaar en gaat ongeveer € 160 (ex. btw) kosten.

Patroonscursus
In de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten wordt meer nadruk gelegd op de belangrijke rol van de patroon in de opleiding en begeleiding van stagiairs. Patroons volgen verplicht een patroonscursus van zes uur. Voor een patroon die in de drie jaar voorafgaand al een cursus heeft gevolgd, volstaat een cursus van drie uur, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. Elke drie jaar is er een herhaal/opfriscursus.

Overgangsregime
Deelnemers aan de huidige beroepsopleiding blijven deze gewoon volgen. Er zullen dus enige tijd twee opleidingen naast elkaar bestaan. Het cohort deelnemers dat start op 1 maart 2021 volgt als eerste de vernieuwde beroepsopleiding.

Zie ook:

- Curriculum vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten
- Eind- en toetstermen Basistest
- Kwaliteits- en accreditatiekader
- Kaders patroonscursus

2020