1aug

Harde Brexit heeft gevolgen voor Britse advocaten in Nederland

Hoewel nog steeds onduidelijk is hoe en wanneer het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) gaat verlaten, wordt de mogelijkheid van een ‘harde Brexit’ steeds reëler. Het scenario waarin uittreding plaatsvindt zonder afspraken heeft ook gevolgen voor de advocatuur. Mocht het tot een ‘no-deal Brexit’ komen, heeft de algemene raad verduidelijkt wat dit betekent voor personen die hun beroepskwalificatie in het VK hebben behaald.

Brexit Bij een harde Brexit kunnen Britten geen rechten meer ontlenen aan EU-richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties en de uitoefening van het beroep van advocaat in andere lidstaten. Hierdoor kunnen in het VK gekwalificeerde beroepsbeoefenaren geen beroep meer doen op bepaalde artikelen van de Advocatenwet. In overeenstemming met het overheidsbeleid heeft de NOvA de gevolgen hiervan in kaart gebracht.

Gevolgen
Zodra het VK uittreedt, vervallen per direct de rechten die voortvloeien uit de artikelen 16a tot en met 16k van de Advocatenwet. Deze artikelen geven advocaten met een in de EU behaalde kwalificatie het recht om onder ‘home title’ juridische diensten te verlenen of zich in Nederland te vestigen.
Aanvragen om als advocaat ingeschreven te worden op grond van artikelen 2a en 2b Advocatenwet worden na de datum van uittreding niet meer in behandeling genomen. Datzelfde geldt voor aanvragen voor erkenning van beroepskwalificaties op grond van artikel 2 eerste lid onder c.
Lopende verzoeken, ingediend voor het moment van uittreding, worden wel behandeld. Het feit dat het VK niet langer lid is van de EU, vormt geen grond voor afwijzing. Dit geldt eveneens voor verzoeken op basis van de ‘Morgenbesser-jurisprudentie'.

Meer informatie
Kijk voor gedetailleerde informatie in het overzicht met gevolgen bij een no-deal Brexit.
Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij het informatiepunt van de NOvA. 

Bent u als advocaat werkzaam in het Verenigd Koninkrijk?
Kijk dan op de websites van de Britse overheid, de Law Society of England and Wales, de Bar Council of England and Wales, de Law Society of Scotland of de Law Society of Northern Ireland.

 

2019