20nov

Het Informatiepunt van de NOvA: vraagbaak voor de advocatuur

“Goedemorgen, u spreekt met het Informatiepunt voor advocaten”. Advocaten met een vraag aan de NOvA krijgen de altijd vriendelijke stemmen van Pauline van der Sman of Margot Holtus aan de lijn, of een panklaar antwoord per e-mail. Dagelijks verwerken beide hulpvaardige medewerkers van het Informatiepunt een stroom aan telefoontjes en mailtjes vanuit de advocatuur. Tijd voor een nadere kennismaking.

IP PaulineWat doet het Informatiepunt precies?

Pauline (foto links): “Wij geven allereerst voorlichting over de regelgeving voor de advocatuur. Dat varieert van het behalen van PO-punten tot de kwaliteitstoetsen Daarnaast beantwoorden we vragen van advocaten over het gebruik van online applicaties van de NOvA, zoals de advocatenpas. Naar aanleiding van de recente wijziging in Mijn Orde komen er de laatste tijd bijvoorbeeld regelmatig vragen binnen over geheimhoudernummers.”

Margot: “Ook speelt het Informatiepunt een rol bij het signaleren van ontwikkelingen in de advocatuur. Klachten, tips en opmerkingen van advocaten spelen we door naar onze beleidscollega’s die deze gebundeld in het wekelijks overleg met de Rechtspraak bespreken. Dat ging de afgelopen coronaperiode onder andere over ervaringen van advocaten met het al dan niet doorgaan van zittingen en de overschakeling naar online en avondzittingen. Mede door deze concrete input heeft de Rechtspraak het beleid op dit punt aangepast. Vragen die vaak voorkomen geven we bovendien door aan onze collega’s van communicatie die de veelgestelde vragen op onze website bijhouden. Hier kunnen andere advocaten weer hun voordeel mee doen.”

Wat zijn de meest gestelde vragen?

Pauline: “Uiteraard staat de telefoon sinds maart roodgloeiend over coronagerelateerde zaken. In die eerste weken kregen we bijvoorbeeld vaak de vraag ‘valt het beroep van advocaat onder de kwalificatie van vitaal beroep‘ in verband met een plek bij de kinderopvang?’ Hierop was helaas geen eenduidig antwoord, maar in principe wel als een advocaat betrokken is bij een vitaal proces binnen de rechtshandhaving, zoals het verlenen van rechtsbijstand in urgente zaken. Ook kregen we toen veel vragen over de financiële ondersteuning voor de advocatuur om de coronacrisis op te kunnen vangen. Specifiek sociaal advocaten wilden weten hoe de Raad voor Rechtsbijstand de uitbetalingen kon versnellen.”

Margot: “Los van corona variëren de onderwerpen vaak per periode. Rond februari/maart zie je een stijging in het aantal vragen over de CCV. Nu, richting het einde van het jaar, gaan weer veel vragen over de halvering van de PO-punten en kwaliteitstoetsen. Verder krijgen we vragen over digitaal onderwijs, rechtsgebieden, privacy (AVG), praktijkstructuren, noem maar op. Ook krijgen we geregeld advocaten uit het buitenland – en nu vooral uit het VK in verband met de Brexit – die in Nederland op het tableau willen, met de vraag wat ze daarvoor moeten doen.”

Hebben jullie altijd overal een antwoord op?

Margot: “Vaak wel, maar niet altijd. De eenvoudige vragen handelen we meteen diezelfde dag nog af.”

Pauline: “De moeilijkere vraagstukken sturen we intern door naar een gespecialiseerde collega die over dat specifieke dossier gaat, bijvoorbeeld de beroepsopleiding of nummerherkenning. Maar ook dan is ons doel om de vragensteller binnen twee, maximaal drie dagen aan het juiste antwoord te helpen.”

Wist u dat:
• het Informatiepunt dagelijks 30-40 telefoontjes en 30-40 mailtjes binnen krijgt?
• het streven is om alle vragen binnen 2-3 werkdagen te beantwoorden, maar dat dat soms bij meer ingewikkelde vragen niet altijd lukt?
• het Informatiepunt geen juridisch advies geeft en niet kan ingaan op een individuele casus?
• u ook bij de veelgestelde vragen op advocatenorde.nl/faqs kunt kijken of uw vraag hierbij staat?


Moet je ook wel eens ‘nee’ verkopen?

Margot: “Wij zijn er in principe alleen voor advocaten. Rechtzoekenden die op zoek zijn naar een advocaat verwijzen wij naar zoekeenadvocaat.nl. Mensen die een klacht hebben over een advocaat sturen we door naar de desbetreffende lokale orde. Ook geven wij geen inhoudelijk juridisch advies.”

Pauline: “Daarnaast kunnen wij niet ingaan op een individuele situatie. Als het bijvoorbeeld gaat over PO-punten, kunnen wij wel uitleggen aan welke vereisten een advocaat moet voldoen, maar niet concreet aangeven hoeveel punten een gepubliceerd artikel X in een bepaald tijdschrift Y oplevert. Hiervoor moet men dan bij de lokale orde zijn.”

IP Margot 2Hebben jullie wel eens te maken met verbaal geweld?

Margot (foto links): “Jazeker. Meestal door rechtzoekenden met juridische problemen die al van veel kastjes naar veel muren zijn gestuurd. Als wij ze dan moeten vertellen dat ook wij ze niet verder kunnen helpen, uiten ze hun frustratie soms naar ons. Dat zijn af en toe best lastige situaties.”

Pauline: “Ook advocaten kunnen wel eens gefrustreerd raken, bijvoorbeeld door de vele verplichtingen die zij ervaren. Gelukkig geven zij meestal meteen aan dat die frustratie niet tegen ons persoonlijk gericht is, maar willen ze dit graag ergens kwijt. Ook hiervoor bieden wij een luisterend oor.”

Welke situatie is je het meest bijgebleven?

Margot: “Zonder enige twijfel de dag van de aanslag op Derk Wiersum, waarover ik telefoontjes binnenkreeg. Een huiveringwekkende ervaring.”

Pauline: “Voor mij geldt bijna hetzelfde. Al op mijn tweede werkdag kreeg ik een melding over een advocaat die was beschoten. Ik hoop dat we dit soort situaties in de toekomst nooit meer mee zullen maken.”

Het Informatiepunt voor advocaten
• Geeft voorlichting aan advocaten over de regelgeving voor de advocatuur;
• Beantwoordt vragen van advocaten over het gebruik van online applicaties van de NOvA;
• Signaleert ontwikkelingen in de advocatuur.

Het Informatiepunt voor advocaten is op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur bereikbaar via informatiepunt@advocatenorde.nl en (070) 335 35 54.

 

2020