15feb

Invoering verplicht digitaal procederen uitgesteld

De Raad voor de rechtspraak heeft bekendgemaakt dat de invoering van verplicht digitaal procederen wordt uitgesteld. Wat de nieuwe invoeringsdatum wordt, is nog niet bekend.

Monique Commelin (programmadirecteur KEI) geeft aan dat de techniek zich eerst moet hebben bewezen. Commelin geeft aan dat zij verwacht dat de invoering vóór de zomer gerealiseerd zal zijn. Tot die tijd kan er op vrijwillige basis al digitaal worden geprocedeerd in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbanken en civiele vorderingen vanaf 25.000 euro bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland.

Het uitstel heeft volgens de Raad voor de rechtspraak vooral te maken met de snelheid van het systeem voor medewerkers van de Rechtspraak. Oorspronkelijk zou digitaal procederen in civiele handelszaken als eerste verplicht worden in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland per 1 april 2017, gevolgd door gefaseerde invoering in de rest van Nederland. In asiel- en bewaringszaken, waar al langere tijd in heel Nederland vrijwillig digitaal geprocedeerd kan worden, was het plan om per 15 maart te starten met de verplicht fase.

Reactie NOvA
De NOvA is nog niet geheel tevreden over de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor advocaten en heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat digitaal procederen pas verplicht mag worden gesteld als het systeem daar klaar voor is. Het is aan de Raad voor de rechtspraak om dit te bewerkstelligen met oog voor de belangen van rechters, advocaten én rechtzoekenden. De NOvA en de Raad voor de rechtspraak blijven hierover intensief overleg voeren.

2017