1apr

Jaarlijkse bijeenkomst commissies wetgevingsadvies

“Dat wetsvoorstellen worden beoordeeld met een politiek-neutrale en deskundige juridische bril is van groot belang voor de kwaliteit van nieuwe wetten en vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan de democratische rechtstaat”. Deze boodschap gaf algemeen deken Frans Knüppe in zijn welkomstwoord voor de (digitale) bijeenkomst mee aan alle 134 leden van de 18 wetgevingsadviescommissies van de NOvA en gastspreker Thom de Graaf van de Raad van State.

Thom de GraafThom de Graaf, vice-president van de Raad van State, vertelde tijdens de bijeenkomst over wetgevingsadvisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Na een uitleg over de verschillende toetsingskaders van de Afdeling, waarin steeds meer de nadruk komt te liggen op het burgerperspectief, beantwoordde De Graaf vragen van de aanwezigen over het proces van wetgevingsadvies.

Kamerleden waarderen adviezen
De algemeen deken stond ook nog stil bij het toenemende aantal adviezen van de wetgevingsadviescommissies, van 40 in 2019 naar 62 adviezen in 2020. De commissies voor wetgevingsadvies bestaan hoofzakelijk uit advocaten die wetsvoorstellen bestuderen en als commissie een gezamenlijk advies uitbrengen. Zo’n advies wordt dan door de NOvA ingebracht bij wetgevingsconsultaties en besproken met Kamerleden. “Kamerleden en senatoren geven aan de wetgevingsadviezen van de NOvA te waarderen en nuttig en belangrijk te vinden”, aldus Knüppe.

Fotograaf: Werry Crone

2021