7jan

Lichte groei van de balie

Op 1 januari 2022 staan 18.104 advocaten op het tableau ingeschreven, een beperkte toename van 0,8% ten opzichte van vorig jaar (17.964). De licht stijgende lijn van de afgelopen jaren zet hiermee door.

Uitgesplitst naar regio zijn vergeleken met een jaar geleden verschillen zichtbaar. Zeven van de elf arrondissementen laten een (veelal minimale) stijging zien, drie een daling en in Zeeland-West-Brabant bleef het aantal advocaten gelijk. In absolute aantallen neemt het arrondissement Amsterdam met 136 nieuwe advocaten verreweg het grootste deel van de groei voor zijn rekening. Relatief gezien laat het arrondissement Limburg de sterkste groei zien (+3,4 procent) en is de grootste daling zichtbaar in het arrondissement Noord-Holland (-3,3 procent).

Groei balie 2021-2022

Groei balie 2011-2021
Het afgelopen decennium stijgt het aantal advocaten in Nederland jaarlijks licht, waarbij sinds 2014 de groei is afgevlakt tot onder de 1 procent.

Groei balie 2011-2022

2022