14jan

Lichte krimp in meerderheid arrondissementen

Op 1 januari 2021 stonden 17.964 advocaten op het tableau ingeschreven, iets meer dan vorig jaar. Uitgesplitst naar regio zijn er grote verschillen zichtbaar. In de meerderheid van de arrondissementen is sprake van een lichte krimp, waarbij Noord-Nederland de grootste daling laat zien.

Na Noord-Nederland kennen Limburg en Midden-Nederland relatief gezien de grootste afname van het aantal advocaten. Over de hele linie is vooral bij kleinere kantoren (3 tot 4 advocaten) een lichte krimp waarneembaar.

Net als voorgaande jaren kent Amsterdam de sterkste stijging, dit jaar gevolgd door Den Haag. Die groei kan goeddeels worden toegeschreven aan de toename van het aantal advocaten bij de grotere kantoren.

Tableau cijfers 1-1-2021

2021